درباره بیمارستان

درباره بیمارستان

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي گلسار يكي از معروفترين و با سابقه ترين بيمارستان هاي خصوصي در سطح استان سرسبز گيلان است . اين مركز درماني بهداشتي از سال 1375 فعاليت خود را آغاز و بتدريج در سالهاي بعد با خريد تجهيزات مدرن تر و افزايش زيربناي بيشتري ،توسعه و تكامل يافت. بيمارستان گلسار ابتدا با فضايي به وسعت 5705 مترمربع با زيربناي حدود 10650 مترمربع ساخته شد كه به تدريج توسعه و زيربناي آن به 13250 مترمربع افزايش يافت و در آن واحد هاي جديدتري به وجود آمد.در ضمن از زميني به وسعت 7000مترمربع كه در جوار بيمارستان واقع شده ، درحال حاضر به عنوان پاركينگ استفاده مي شود و انشاءالله با تامين منابع مالي و برنامه ريزي دقيق در آينده نزديك ،بيمارستان مدرن تر احداث خواهد شد . در حال حاضر بيمارستان گلسار در 5 طبقه به ترتيب :زيرزمين ،همكف،طبقات اول تا سوم تشكيل شده است و با داشتن بخش هاي نوزادان –اطفال-داخلي -عفوني -جراحي در رشته هاي مختلف قلب و عروق ،جراحي عمومي ،زنان و مامايي ،ارتوپدي ،اورولوژي ،چشم ،گوش و حلق و بيني ،اعصاب ،پلاستيك ،لاپاراسكوپي -آندوسكوپي –ERCP-آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي -EPS(تكنيكي است كاملا جديد با دستگاههاي پيشرفته جهت درمان نامنظمي هاي قلب) -NICUبراي نوزادان بدحال –ICU-CCU،IUI،IVF(كه قريبا راه اندازي خواهد شد)-اكوكارديوگرافي -سي تي اسكن -سونوگرافي و راديولوژي -دياليز - شیمی درمانی - فيزيوتراپي –نوتواني قلب-آزمايشگاه و داروخانه و ديگر تاسيسات ضروري ارائه خدمت مي نمايد . اين بيمارستان با تمام امكانات بالقوه با 188 تخت و 710 نفر پرسنل پزشك ،پرستار و كادر اداري ورزيده در اختيار بيماران محترم استان و ديگر بيماران استان هاي مجاور و كشور هاي همسايه است .

مدیر عامل بیمارستان

محبوب نوایی نیا

دکتر بهروز نجفی

دکتر بهروز نجفی

فوق تخصص خون وانکولوژی

اعضای هیئت مدیره
مدیر داخلی

مدیر داخلی: محبوب نوایی نیا

معرفی مسئولین فنی بیمارستان گلسار

1- آقاي دكتر اسفنديار شاهسار ( متخصص جراحي عمومي ) مسئول فني شيفت صبح

2- آقاي دكتر مطلوب ( متخصص بيهوشي ) مسئول فني شيفت عصر

3- آقاي دكتر الله وردي اكبري ( متخصص جراح عمومي ) مسئول فني شيفت شب

--شرح وظايف مسئولين فني

الف- نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگویی در ارتباط بااقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های وزارت تبصره- با توجه به ضرورت حضور و کنترل نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاری مربوطه ، مسئولان فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگری مثل مطب، بیمارستان و … اشتغال داشته باشند و پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمی گردد. ب -سرپرستی کلیه بخشهای بستری، درمانگاه و فوریتهای پزشکی-اورژانس ج- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی، تجهیزات پزشکی و داروئی بیمارستان د-نظارت بر انتخاب ، بکارگیری و فعالیت نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت براساس ضوابط مورد قبول وزارت برای قسمتهای مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیتهای آنان براساس مقررات موجود. ه- ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای و بخش های مختلف بیمارستانی و تش کیل جلسات مربوطه براساس دستور العملهای وزارت و- نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستور العمل های مربوطه. ز-جلوگیری از اعمال پزشکی غیرمجاز بدون اندیکاسیونهای علمی ح-رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط. ط- نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات ، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط براساس قوانین- مقررات و دستورالعملها ی- کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبان ه روز و ایام تعطیل با رعایت مقررات مصرح در این آئین نامه ک- کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریتهای پزشکی بیمارستانها براساس تخصص هایی که مجوزآن را دریافت کرده بایستی امکانات ، نیروهای تخصصی و کادر پیراپزشکی مورد نیاز را برای درمان بیماران اورژانسی بصورت ۲۴ ساعته در اختیار داشته باشد و هیچ بیمار اورژانسی به مرکز دیگرنبایستی انتقال داده شود مگر در شرایطی که در حیطه تخصصی بیمارستان نبوده که در اینصورت پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مستقیما” و یا از طریق ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذیرش می گردد. ل- نظارت بر گزارشدهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر قابل گزارش،به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه تبصره: فهرست بیماریهای واگیر قابل گزارش وچگونگی گزارشدهی توسط وزارت مشخص و اعلام می شود. م- ارسال آمار کلی فعالیتهای بیمارستان هرسه ماه یکبار به دانشگا ه /دانشکده مربوطه طبق فرم مخصوص که از طرف وزارت در اختیار آنها قرار می گیرد ن- نظارت بر پذیرش بیماران و رعایت تعرفه های مصوب دولت طبق ضوابط مربوطه س- اعلام نواقص و تخلفات ارتکابی در نوبت های کاری بیمارستان از وظایف و دستورالعملهای مربوطه ( از جمله اقدامات خلاف موازین اسلامی ، قانونی ، شئون پزشکی و اخلاقی کادر پزشکی و پیراپزشکی ) به موسس بیمارستان ، وزارت ، دانشگاه /دانشکده مربوطه ، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی و سایر مراجع ذیربط ش- ایجاد هماهنگی بین مسئولان فنی و نظارت بر عملکرد آنها ض- شرکت در جلسات هماهنگی تشکیل شده از طرف دانشگاه/دانشکده ذیربط ف-مسئولان فنی بیمارستان می توانند از موسسین بیمارستان نیز باشند و در هرحال هر فرد فقط می تواند حداکثر مسئول فنی دو نوبت کاری در هر شبانه روز باشد. تبصره یک- هر یکی از مسئولین فنی در نوبت کاری خود مسئولیت آن قسمت از وظایف مربوط به خود را که در ارتباط با فعالیتهای جاری بیمارستان است بعهده خواهند داشت. تبصره دو--بیمارستان باید دارای دفتر مخصوصی باشد و کلیه مسئولان فنی موظفند همه روزه پس از پایان کارخود اقدامات انجام شده بیمارستان را طبق ضوابط مربوطه یادداشت و یا مشکلات بوجود آمده را در آن ثبت ، امضاء و ممهور به مهر نظام پزشکی نمایند. تبصره سه-در صورت عدم امکان حضور هریک از مسئولان فنی بیمارستان به مدت حداکثر ۳ ماه با موافقت دانشگاه/دانشکده مربوطه ، مسئول فنی موقت (جانشین ) مسئولیتهای وی را بعهده خو اهدگرفت و در صورت غیبت بیش از سه ماه در سال بایستی فرد دیگری بعنوان مسئول فنی طبق ضوابط معرفی گردد. تبصره چهار- نام و مشخصات بیماران اورژانس باید در دفتر مخصوص ثبت و اسامی افراد فوت شده برحسب دستورالعملهای وزارت با ذکر علت و زمانبندی تعیین شده به معاونت مربوطه دانشگاه/دانشکده گزارش شود. ماده ۱۴ – بیمارستانها باید حداقل یک دستگاه آمبولانس برای تمام ساعات دراختیار داشته باشند. تبصره ۱- آمبولانس بیمارستان صرفا” مجاز به انتقال یا جابجایی بیماران تحت درمان خود در موارد مورد نیاز می باشد. تبصره ۲- مشخصات فنی ،تجهیزات ، ملزومات ، و خدمه آمبولانس براساس ضوابط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خواهد بود

رسالت بیمارستان

رسالت این مرکز درمانی خدمت رسانی به بهترین گونه و بالاترین سطح ممکن از نظر کمی و کیفی به تمامی مراجعه کنندگان گرامی است. گام برداشتن در جهت تامین امکانات رفاهی بیماران و جلب رضایت آنها ، تجهیز و مدرن کردن کلیه وسایل پزشکی مورد لزوم با تکنولوژی روز دنیا ، افزایش رضایتمندی و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به بهترین نحو ممکن با اجرای کامل دستورالعمل منشور حقوق بیمار در جهت جلب رضایت و کاهش میزان نارضایتی بیماران ،از دیدگاههای این مرکز است . کلیه پرسنل اعم از مسئولین ،متخصصین ،پزشکان ،پرستاران ، ماماها و همچنین کادر اداری و پشتیبانی بیمارستان ،انگیزه حضور خود را خدمت صادقانه به انسانهااز هر قشر و گروه می دانند و برآنند تا نیازها و انتظارات منطقی مراجعین را شناسایی و تا حد امکان درجهت رفع آن تلاش نمایند.