فرم گزارش دهی خطا

همکار محترم با سلام. فرم گزارش‌دهی خطا در راستای اجرای طرح حاکمیت بالینی و اهمیت اثربخشی یادگیری از خطا ایجاد شده است. فرم حاضر فقط توسط مسئول حاکمیت بالینی قابل دسترسی است و کاربر/پرسنل دیگری قابلیت دسترسی به آن را ندارد، لذا با اطمینان از عدم سرزنش یا توبیخ، خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز خطاهای مشابه در آینده، خطاهایی که در محیط کاری خود مشاهده می‌کنید را برای ما ارسال کنید...

نام و نام خانوادگی:

ورودی نامعتبر (لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت کامل نمایید)
سمت گزارش دهنده: (*)

ورودی نامعتبر
تاریخ وقوع خطا

ورودی نامعتبر
سمت فردی که مرتکب خطا شده است: (*)

ورودی نامعتبر
شیفت: (*)

ورودی نامعتبر
خطای جراحی: (*)

ورودی نامعتبر
خطای دارویی: (*)

ورودی نامعتبر
خطای آزمایشگاه

ورودی نامعتبر
خطای رادیولوژی

ورودی نامعتبر
خطای ثبتی

ورودی نامعتبر
عفونت های بیمارستانی

ورودی نامعتبر
تشخیص:

ورودی نامعتبر
خطا منجر به بروز آسیب به کدام گروه شده است؟

ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر:

ورودی نامعتبر
کلمه امنیتی: (*)
کلمه امنیتی:
  بروز رسانی کد
مقدار کلمه امنیتی را عینا وارد کنید