فرم پیشنهادات
با سلام. فرم پیشنهادات در راستای اجرای طرح اثربخشی و بهبود در ارائه خدمات ایجاد شده است. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.
نام و نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر (لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت کامل نمایید)
شماره تلفن(اجباری): (*)
ورودی نامعتبر (لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت کامل نمایید)
سمت گزارش دهنده: (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ
ورودی نامعتبر
آیتم مورد نظر:
ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر:
ورودی نامعتبر
کلمه امنیتی: (*) کلمه امنیتی:
  بروز رسانی کد
مقدار کلمه امنیتی را عینا وارد کنید