فرم سنجش رضایتمندی مراجعین از امور درمان

مراجعین محترم لطفا با مطالعه سوالات زیر نظرات خود را در مورد خدمت ارائه شده در این بیمارستان منعکس نمایید.

نام و نام خانوادگی:

ورودی نامعتبر (لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت کامل نمایید)
شماره تلفن(اجباری): (*)

ورودی نامعتبر (لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت کامل نمایید)
نام بخش (*)

ورودی نامعتبر
تاریخ بستری بیمار

ورودی نامعتبر
نحوه آگاه سازی بیمار و ارائه راهنمایی ها توسط کادر پرستاری: (*)

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل پرستاری (*)

ورودی نامعتبر
نحوه اطلاع رسانی مراحل ترخیص بیمار از بخش توسط بخش: (*)

ورودی نامعتبر
نحوه آگاه سازی بیمار و ارائه راهنمایی های لازم توسط پزشک: (*)

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پزشک: (*)

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل خدماتی: (*)

ورودی نامعتبر
وضعیت نظافت بخش: (*)

ورودی نامعتبر
وضعیت تغذیه بیمارستان:

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل توزیع غذا: (*)

ورودی نامعتبر
امکانات رفاهی در بخش (تلفن،سیستم گرمایشی و سرمایشی و جابجایی بیمار) (*)

ورودی نامعتبر
مدت زمان طی مراحل ترخیص تا خروج بیمار از بخش: (*)

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل نگهبانی: (*)

ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر:

ورودی نامعتبر
کلمه امنیتی: (*)
کلمه امنیتی:
  بروز رسانی کد
مقدار کلمه امنیتی را عینا وارد کنید