فرم سنجش رضایتمندی مراجعین ازخدمات پاراکلینیک

مراجعین محترم لطفا با مطالعه سوالات زیر نظرات خود را در مورد خدمت ارائه شده در این بیمارستان منعکس نمایید.

نام و نام خانوادگی:

ورودی نامعتبر (لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت کامل نمایید)
شماره تلفن(اجباری): (*)

ورودی نامعتبر (لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت کامل نمایید)
نام بخش (*)

ورودی نامعتبر
تاریخ بستری بیمار

ورودی نامعتبر
نحوه آگاه سازی بیمار و ارائه راهنمایی ها توسط کادر پرستاری: (*)

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل بخش (*)

ورودی نامعتبر
میزان رضایت از سرعت عمل و کیفیت خدمات ارائه شده در بخش (*)

ورودی نامعتبر
میزان رضایت از نخوه رعایت نوبت در بخش (*)

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پزشک: (*)

ورودی نامعتبر
امکانات رفاهی و فضای انتظار بخش (*)

ورودی نامعتبر
وضعیت نظافت بخش: (*)

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل نگهبانی: (*)

ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر:

ورودی نامعتبر
کلمه امنیتی: (*)
کلمه امنیتی:
  بروز رسانی کد
مقدار کلمه امنیتی را عینا وارد کنید