بخش های بیمارستان

بخش ۷

bakhsh7

بخش شیمی درمانی

مساحت بخش: ۲۴۸ متر مربع

تعداد تخت: ۱۳ عدد

VIP : ۱

رئیس بخش: آقای دکتربهروز نجفی، فوق تخصص انکولوژی

سر پرستار: خانم نیلوفر امیری، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۹ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴