بخش های بیمارستان

بخش CCU

bakhshccu

مساحت بخش: ۱۶۵ متر مربع

تعداد تخت: ۸ عدد

VIP : ۱

رئیس بخش: آقای دکتر ارشادی، متخصص قلب و عروق

سر پرستار: خانم یکتا پورکریمی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۶ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴