بخش های بیمارستان

بخش ICU

bakhshicu

بخش ICU

مساحت بخش: 149 متر مربع

تعداد تخت: 6 عدد

رئیس بخش: آقای دکتر مهدی مطلوب، متخصص بیهوشی

سر پرستار: خانم زهرا فولادی ماهانی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۷ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۸ نفر