بخش های بیمارستان

CSR

bakhsh1

Central Sterilization Room

مسئول واحد:

آقای رضا شهسواری

تعداد كاركنان واحد : 11 نفر


 Central Sterilization Room :CSRبدون تردید ضد عفونی و استریل کردن ابزار و وسایل بیمارستانی یکی از مهمترین راههای جلوگیری از انتشار عفونت های بیمارستانی می باشد.
 واحد CSR در بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به عنوان  شاهرگ حیاتی کلیه  فعالیتهای و خدمات بیمارستان در نظر گرفت . عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد نمود. مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی  ، استریل و انبارمی گردند .
اين واحد در نزديكي اتاق عمل قرار گرفته تا در هنگام حمل وسایل برای استریل نمودن مشکلاتی مانند هدر رفتن وقت و انرژی و ایجاد خسارت به دستگاهها و وسایل پیش نیامده و وسیله مورد نظر به موقع به اتاق عمل تحویل داده شود .
اهمیت این واحد تا آنجاست که بدون این مرکز هیچگونه عمل جراحی، ترمیمي ، کارهای تشخیصی، پانسمانها و... انجام نمی شود.

شرح وظایف كاركنان CSR

 • همکاری و ارائه اقدامات اصولی به منظور جلوگیری از گسترش عفونتهای اتاق عمل
 • همکاری درشمارش وسایل جراحی هنگام تحویل وسایل
 • نظارت و همکاری بر نحوه نشستن ستها بعد از پایان عمل جراحی به خصوص ستهای ظریف
 • شنایی و شناخت وسایل داخل ستهای اعمال جراحی
 • ذخیره نمودن وسایل استریل حداقل برای مدت 48 ساعت در بیمارستان (استوک)
 • Packing (بسته‌بندی) ستها براساس لیست اتاق عمل
 • چیدمان صحیح و نصب برچسب بر روی ستها
 • تحویل و تحول وسایل و ستها پس از خشک شدن کامل و استریلیزاسیون از دریچه مخصوص
 •  آشنایی کامل با اصول ضدعفونی و بکاربردن مواد ضدعفونی کننده
 • 1آشنایی کامل با نحوه کارکرد دستگاه اتوکلاو و فور
 • جلوگیری از ورود افراد متقرفه به مرکز CSR
 • رعایت بهداشت فردی (پوشیدن دستکش،ماسک ، کلاه و ...)
 • داشتن آگاهی از تفکیک وسایل و ستهای قابل استریل باحرارت خشک و حرارت مرطوب
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق