بخش های بیمارستان

سی‌تی اسکن

CT San

مساحت: ۱۸۷ متر مربع

مسئول فنی: خانم دکتر بزرگ‌نیا، متخصص رادیولوژي، سونوگرافی، MًRI و سی‌تی‌اسکن

تعداد پرسنل: ۵نفر کارشناس رادیولوژی

منشی :۲ نفر

نفر خدمات : ۱نفر