بخش های بیمارستان

بخش قلب

bakhshgh

بخش قلب

مساحت بخش: ۴۲۰متر مربع

تعداد تخت: ۲۳

VIP : ۱

رئیس بخش: آقای دکتر ارشادی، متخصص قلب و عروق

سر پرستار: خانم مزگان پاداش ستوده، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴