بخش های بیمارستان

فیزیوتراپی

bakhsh1

فیزیوتراپی

مساحت بخش: ۱۱۱ متر مربع

تعداد تخت: ۳ عدد

رئیس بخش: آقای دکتر محمد رحمان برهانی، متخصص طب فیزیکی و توان پزشکی

مسئول بخش: خانم معصومه منفردی کارشناس فیزیوتراپی

پرسنل بخش: خانم سمانه علیدوست کارشناس فیزیوتراپی

خدمات: ۱

عملكرد فيزيوتراپيبخش فيزيوتراپي بيمارستان گلسار درزيرزمين واقع شده است تابيماران امكان دسترسي سريع به اين واحد راداشته باشند. اين بخش درشيفت صبح داير مي باشد وباكليه بيمه هاي طرف قراردادبابيمارستان قرارداد دارد.دراين مركز خدمات فيزيوتراپي هم براي بيماران سرپائي وهم بيماران بستري دربخش انجام مي شود.

دستگاههاي مختلف الكتروتراپي ومكانوتراپي موجود در بخش شامل:

دستگاههاي الكتروتراپي شامل:دستگاههاي تنفسي-فاراويك-اولتراسوند-اينترافرانشيال-واكيوم ليزر- و...APS

دستگاههاي مكانوتراپي شامل:تخت فريم باانواع اسلينك هاو وزنه ها-شولدرويل-پولي-دوچرخه ثابت-تريدميل و...

دراين مركز انواع بيماريها مانند ضايعات نخاعي-سكته هاي مغزي-دردهاي عضلاني-آرتروز-آسيب هاي ورزشي و...تحت درمان قرار مي گيرد.