نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی آسان و بدون خطر در تاریخ های 16 و 17دی ماه در بیمارستان گلسار تشکیل شد.