آدرس:رشتتلفن ما:013-34900ایمیل:info@golsarhospital.ir
 • ar
 • fa

واحد کنترل عفونت

سوپروايزر کنترل عفونت: خانم فاطمه نوروزی ـ کارشناس پرستاری          

تاریخچه کنترل عفونت بیمارستانی :

تاریخچه کنترل عفونت بیمارستانی در دنیا بسیار قدیمی است و از زمانی آغاز می شود که برای مراقبت و درمان بیماران از قرن چهارم میلادی در نقاط مختلف دنیا بیمارستان تاسیس گردید .
عفونت های بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستان ها ،همواره یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتلاء و مرگ و میر از این عفونت ها شده و در نتیجه هزینه های بیمارستانی را به شدت افزایش می دهد .با تدابیری که در سالهای اخیر بکار گرفته شده است در چارت تشکیلاتی تمام بیمارستانها پست سازمانی پرستار کنترل عفونت ایجاد شده است .
به منظور جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل ، ارائه نتایج حاصله در رده های مختلف و طراحی مداخلات لازم برای کنترل تغییرات در میزان عفونت های بیمارستانی ، نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ایجاد گردیده و گروه هدف این برنامه کلیه بیمارانی را که در مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی به غیر از مراکز اورژانس و درمانگاهها به مدت بیش از 24 ساعت بستری می شوند ، شامل می شود.

شرح وظایف واحد کنترل عفونت

  •   شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش.
  •     بکارگیری نتایج پزوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی.
  •     همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی.
  •     شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود.
  •     تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.
  •     ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.
  •     نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثربخشی آموزشی.
  •     بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور.
  •     تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.
  •     نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
  •     نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود.
  •     همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی.
  •    شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی.

عملکرد واحد کنترل عفونت در زمینه آموزش

     •  ارائه کنفرانسهای مرتبط با کنترل عفونت وبیماریهای نو پدید و بازدید جهت کادر درمان
     •  نصب پیامها ودستور العملهای بهداشتی در بخشها
     •  تهیه مطالب آموزشی کنترل عفونت و دستور العملها در بخشها ی درمانی
     •  بر گزاری کلاسهای آموزشی جهت و جلسات آموزشی  جهت کادر پرستاری وخدمات در زمینه های مراقبت از خود ،اصول صحیح شستشو وضد عفونی ،چگونگی نحو ه مصرف  ضد عفونی کنند ه ها ونکات ایمنی
     •  آموزش چهر ه به چهر ه در زمینه کنترل عفونت به کادر در مان وخد مات
     •  آموزش شستن دست به پرسنل پرستاری وخد مات و دستور العمل سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت دست در کلیه واحد های درمانی
     •  آموزش پرسنل لنژ ری در زمینه رعایت اصول شستشوی ا لبسه وتفکیک البسه عفونی
     •  آموزش به بیمار مبتلا به هپاتیت ب و تحویل پمفلت آماده شده به ایشان در زمینه نکات پیشگیری وتداوم مراجعه به پزشک متخصص عفونی
     •  آموزش به پرسنل پرستاری وخدمات در زمینه رعایت نکات بهداشتی و رعایت نکات ایزولاسیون در بیماران عفونی و واگیر دار


In any case, we consider the three principles of kindness, courtesy and good manners to be the most beautiful way of honoring the PatientSocial Network


اینستاگرام

www.instagram.com/golsarhospitalتلگرام

www.telegram.com/golsarhospitalAbout UsThe Golsar Specialty and Super Specialty hospital is one of the most distinguished and oldest private hospitals across the Guilan Province. This remedial, healthcare center began its activities in 1996 and was developed and expanded by purchasing modern facilities and increasing its foundation


Contact Us

Contact


013-32111718-25


Address : 142 St-Sommaye Blv-Golsar- Rasht

Zip Code :63111 41657


پیاده سازی و اجرا: تجارت الکترونیک پارس داتام | میزبانی وب: آپتایم هاست