آدرس:رشتتلفن ما:013-34900ایمیل:info@golsarhospital.ir
 • ar
 • fa

CSR

Central Sterilization Room

مسئول واحد:خانم خورشیدی

تعداد كاركنان واحد: 11 نفر

بدون تردید ضد عفونی و استریل کردن ابزار و وسایل بیمارستانی یکی از مهمترین راههای جلوگیری از انتشار عفونت های بیمارستانی می باشد. واحد CSR در بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به عنوان  شاهرگ حیاتی کلیه  فعالیتهای و خدمات بیمارستان در نظر گرفت . عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد نمود. مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی  ، استریل و انبارمی گردند.

اين واحد در نزديكي اتاق عمل قرار گرفته تا در هنگام حمل وسایل برای استریل نمودن مشکلاتی مانند هدر رفتن وقت و انرژی و ایجاد خسارت به دستگاهها و وسایل پیش نیامده و وسیله مورد نظر به موقع به اتاق عمل تحویل داده شود. اهمیت این واحد تا آنجاست که بدون این مرکز هیچگونه عمل جراحی، ترمیمي ، کارهای تشخیصی، پانسمانها و… انجام نمی شود.

 • شرح وظایف كاركنان CSR
     • همکاری و ارائه اقدامات اصولی به منظور جلوگیری از گسترش عفونتهای اتاق عمل
     • همکاری درشمارش وسایل جراحی هنگام تحویل وسایل
     • نظارت و همکاری بر نحوه نشستن ستها بعد از پایان عمل جراحی به خصوص ستهای ظریف
     • شنایی و شناخت وسایل داخل ستهای اعمال جراحی
     • ذخیره نمودن وسایل استریل حداقل برای مدت 48 ساعت در بیمارستان (استوک)
     • Packing (بسته‌بندی) ستها براساس لیست اتاق عمل
     • چیدمان صحیح و نصب برچسب بر روی ستها
     • تحویل و تحول وسایل و ستها پس از خشک شدن کامل و استریلیزاسیون از دریچه مخصوص
     •  آشنایی کامل با اصول ضدعفونی و بکاربردن مواد ضدعفونی کننده
     • آشنایی کامل با نحوه کارکرد دستگاه اتوکلاو و فور
     • جلوگیری از ورود افراد متقرفه به مرکز CSR
     • رعایت بهداشت فردی (پوشیدن دستکش،ماسک ، کلاه و …)
     • داشتن آگاهی از تفکیک وسایل و ستهای قابل استریل باحرارت خشک و حرارت مرطوب
     • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق


In any case, we consider the three principles of kindness, courtesy and good manners to be the most beautiful way of honoring the PatientSocial Network


اینستاگرام

www.instagram.com/golsarhospitalتلگرام

www.telegram.com/golsarhospitalAbout UsThe Golsar Specialty and Super Specialty hospital is one of the most distinguished and oldest private hospitals across the Guilan Province. This remedial, healthcare center began its activities in 1996 and was developed and expanded by purchasing modern facilities and increasing its foundation


Contact Us

Contact


013-32111718-25


Address : 142 St-Sommaye Blv-Golsar- Rasht

Zip Code :63111 41657


پیاده سازی و اجرا: تجارت الکترونیک پارس داتام | میزبانی وب: آپتایم هاست