بیمارستان گلسار در حال بارگذاری ......


بخش های بستری

بخش جراحی یک

VIP : ۱

تعداد تخت: ۲۳

مساحت بخش: ۴۲۰متر مربع

رئیس بخش: آقای دکتر محمد مسننی متخصص جراحی عمومی

سرپرستار: خانم کاترین سپهرم کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۵ کارشناس پرستاری

منشی: ۱          خدمات: ۴

بخش جراحی دو

VIP : ۱

تعداد تخت: ۲۳

مساحت بخش: ۵۳۰ متر مربع

رئیس بخش: آقای دکتر کاظم هدایتی، متخصص ارتوپدی

سر پرستار: خانم معصومه بهمنش، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۵ کارشناس پرستاری

منشی: ۱          خدمات: ۴

بخش جراحی سه

VIP : ۱

تعداد تخت: ۲۳

مساحت بخش: ۴۲۰متر مربع

رئیس بخش: آقای دکتر محمدرضا بخشی، متخصص ارتوپدی

سرپرستار: خانم عمرانی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۵ کارشناس پرستاری

منشی: ۱      خدمات: ۴

بخش جراحی زنان

VIP : ۱              تعداد تخت: ۲۳

مساحت بخش: ۵۳۰ متر مربع

رئیس بخش: خانم دکتر ناهید رجبی، متخصص زنان و زایمان

سر پرستار: خانم مقصودی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۰ کارشناس پرستاری/۳ماما/۱ بهیار

منشی: ۱      خدمات: ۵ نفر

بخش قلب

VIP : ۱

تعداد تخت: ۲۳       

مساحت بخش: ۴۲۰متر مربع

رئیس بخش: آقای دکتر ارشادی، متخصص قلب و عروق

سر پرستار: خانم راجع، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱          خدمات: ۴

بخش داخلی

VIP : ۱

تعداد تخت: ۲۳ عدد

مساحت بخش: 530 متر مربع

رئیس بخش: آقای دکتر قنبری، فوق تخصص گوارش

سر پرستار: خانم موسوی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱     

خدمات: ۵ نفر

بخش هفت

VIP : ۱

تعداد تخت: ۱۲ عدد        

مساحت بخش: ۲۴۸ متر مربع

رئیس بخش: آقای دکتربهروز نجفی، فوق تخصص انکولوژی

سر پرستار: خانم قیاسی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۹ کارشناس پرستاری

منشی: ۱        خدمات: ۴

بخش کودکان

VIP: ۵

تعداد تخت: ۱۳

مساحت بخش: ۱۹۰ متر مریع

رئیس بخش: آقای دکتر عادل شفارودی، متخصص کودکان

سر پرستار: خانم صیدگاهی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱  خدمات: ۴

بخش نوزادان

مساحت بخش: ۲۰۰ متر مریع

تعداد کات نوزادان:  ۱۵ عدد

رئیس بخش: خانم دکتر منیژه تبریزی، متخصص اطفال و نوزادان

سر پرستار: خانم صالح رسول، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۳ کارشناس پرستاری

منشی: ۱      خدمات: ۴

تعداد دستگاه فتوتراپی: ۵ عدد  تعداد انکیباتور: ۱۲ عدد

بخش دیالیز

مساحت بخش: ۶۰ متر مربع

تعداد تخت: ۳ عدد

رئیس بخش: آقای دکتر مسعود خسروی، فوق تخصص نفرولوژي

سر پرستار: خانم صدیقه گلعلیزاده، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱ 

خدمات: 2

بخش ICU

مساحت بخش: 149 متر مربع

تعداد تخت: 6 عدد

رئیس بخش: آقای دکتر مهدی مطلوب، متخصص بیهوشی

سر پرستار: خانم پورعاشوری، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۷ کارشناس پرستاری

منشی: ۱ 

خدمات: ۸ نفر

بخش CCU

VIP : ۱

تعداد تخت: ۸ عدد

مساحت بخش: ۱۶۵ متر مربع

رئیس بخش: آقای دکتر ارشادی، متخصص قلب و عروق

سر پرستار: خانم ابوالقاسمی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۶ کارشناس پرستاری

منشی: ۱  خدمات: ۴

بخش ICU-OH

 VIP : ۱

 تعداد تخت: 4 عدد

 مساحت بخش: ۱۰۰متر مربع

رئیس بخش: آقای دکتر محمدعلی صادقی، فوق تخصص حراجی قلب

سر پرستار: خانم عاشوری، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۱ کارشناس پرستاری

خدمات: 3

بخش پست آنژیو

مساحت بخش: 314 متر مریع

تعداد تخت: ۹ عدد

رئیس بخش: آقای دکتر شاد، متخصص قلب و عروق

سر پرستار: خانم زهرا بخشی ، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۹ کارشناس پرستاری

منشی: ۱        خدمات: ۴

بخش زایمان

VIP : 3

مساحت بخش: ۵۰۰ متر مریع       

تعداد تخت: ۹ عدد

رئیس بخش: خانم بیتا محبوب روشنکار، متخصص زنان و زایمان

ماما مسئول: خانم پورمهران، کارشناس مامایی

تعداد پرسنل بخش: ۱۰ کارشناس مامایی

منشی: ۱

خدمات: ۴

بخش اتاق عمل و بیهوشی

مساحت بخش: ۹۰۰ متر مربع

تعداد اتاق: ۸ عدد        تعداد اتاق ایزوله: ۱ عدد

رئیس بخش: دکتر حسین همتی، فوق تخصص جراحی عروق

سر پرستار: خانم شهناز جانی ریک، كارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۵ نفر کارشناس پرستاری

تعداد کاردان بیهوشی: ۴۲ نفر

تعداد تکنسین اتاق عمل: ۶ نفر

تعداد تکنسین اتاق عمل: ۶ نفر

منشی: 5      خدمات: 12

NICU

مساحت بخش: ۴۲۰متر مربع

تعداد تخت: ۴

رئیس بخش: آقای دکتر محمد مسننی متخصص جراحی عمومی

سرپرستار:خانم ملک زاده

منشی: ۱

خدمات: ۴

.

.

بخش اورژانس

مساحت بخش: ۳۸۰ متر مربع

تعداد تخت:۳ عدد تخت زنان  ۳ عدد تخت مردان 

تخت CPR: 1

رئیس بخش: آقا دکتر اله وردی اکبری، متخصص جراحی عمومی

تعداد پزشک اورژانس: ۹ پزشک عمومی

سر پرستار: خانم نجاتی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱       

خدمات: ۸ نفر
“در هر شرایطی سه اصل خوش‌رویی، خوش‌گویی و خوش‌خویی را به عنوان زیباترین روش تكریم ارباب رجوع مي دانیم”شبکه های اجتماعی


اینستاگرام

www.instagram.com/golsarhospitalتلگرام

www.telegram.com/golsarhospitalدرباره مابيمارستان تخصصي و فوق تخصصي گلسار يكي از معروفترين و با سابقه ترين بيمارستان هاي خصوصي در سطح استان سرسبز گيلان است. اين مركز درماني بهداشتي از سال 1375 فعاليت خود را آغاز و بتدريج توسعه و تكامل يافت.


ارتباط با ما


013-34900


 رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان 142

کد پستی: ۶۳۱۱۱-۴۱۶۵۷


پیاده سازی و اجرا: تجارت الکترونیک پارس داتام | میزبانی وب: آپتایم هاست