آدرس:رشتتلفن ما:013-34900ایمیل:info@golsarhospital.ir
  • ar
  • fa

نگهبانی

مسئول واحد: آقای مرتضی خوش پسند

تعداد پرسنل: ۱۶ نفر

به خاطر تکنولوژی و تجهیزات گران قیمت بیمارستان باید اقدامات حفاظتی و ایمنی کافی بکار گرفته شود . علاوه بر این ورود و خروج افراد به بیمارستان به خاطر ماهیت ویژه آن باید محدود و کنترل شود .

شرح وظایف

– تنظیم برنامه‌ی کار تلفن‌خانه و تقسیم وظایف بین عوامل تحت سرپرستی و ارائه‌ی راهنمایی های لازم

– نظارت و همکاری و در پاسخ گویی در برقرار کردن امور ارتباطی بیمارستان و ارائه‌ی خدمات تلفنی و الویت‌ها در برقراری ارتباط با توجه به کشش سیستم مخابراتی

– هماهنگی و اقدام برای رفع اشکالات و انجام به موقع تعمیرات خطوط و دستگاه های تلفن در سطح بیمارستان و همچنین هماهنگی و اقدام و پیگیری برای بازدید و سرویس و تعمیراتی که توسط شرکت طرف قرارداد صورت می‌گیرد فراهم کردن دفتر راهنمای تلفن و به روز نگهداشتن آن

-اخذ گزارش اقدامات انجام شده در شیفت‌های عصر و شب، هماهنگی، اقدام و انجام امور لازم همچنین ارائه‌ی گزارش به مافوق

-رسیدگی به امورپرسنلی کارکنان تحت سرپرستی

-رعایت نزاکت، ادب و خودداری از استراق سمع

-انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق اجرا گرددIn any case, we consider the three principles of kindness, courtesy and good manners to be the most beautiful way of honoring the PatientSocial Network


اینستاگرام

www.instagram.com/golsarhospitalتلگرام

www.telegram.com/golsarhospitalAbout UsThe Golsar Specialty and Super Specialty hospital is one of the most distinguished and oldest private hospitals across the Guilan Province. This remedial, healthcare center began its activities in 1996 and was developed and expanded by purchasing modern facilities and increasing its foundation


Contact Us

Contact


013-32111718-25


Address : 142 St-Sommaye Blv-Golsar- Rasht

Zip Code :63111 41657


پیاده سازی و اجرا: تجارت الکترونیک پارس داتام | میزبانی وب: آپتایم هاست